• Jesper Harrsen

  send e-mail

  Leder af Esrum Kost- & Friskole

  Bachelor i dansk og filosofi. Meritlæreruddannet. Ti års erfaring som lærer på skolen i dansk, matematik, samfundsfag/ historie og idræt.

  Min ambition er, at vores lærer- og pædagogfaglighed skal være i top, og at vores elever oplever en bæredygtig faglig, social og personlig udvikling og profil. Esrum skal være et trygt og rart sted at være.

 • Lotte Gjerlufsen

  send e-mail

  Souschef, afdelingsleder på kostafdelingen og familiebehandler.

  Socialpædagog. Diplom  i specialpædagogik,  læsevanskeligheder, evaluering, testning og vurdering af læsning og skrivning. Diplomuddannelse i ledelse.

  DISPUK uddannelse i Narrativ Familieterapi. Jeg varetager også specialiseret læseundervisning og tester elevernes læse- og stavefærdigheder.

  Jeg nyder at gå på arbejde og sætter stor pris på at være sammen med elever og personale på skolen.

 • Lisbeth Borg

  send e-mail

  Sekretær

  Uddannet inden for kontor. Jeg må siges at være skolens blæksprutte – jeg har rigtig mange funktioner lige fra telefonpasning, det administrative, bogføring, løn mv. til det at trøste, lytte og være tilstede. Min dør er altid åben hvis du har brug for en snak.

  Jeg er super glad for mit arbejde. Elsker at være en del af en skole hvor kontakten med personale, elever og forældre bare fungerer.

 • Katja Stilhof Frid

  send e-mail

  Familiebehandler

  Uddannet Socialpædagog med diplomuddannelse i systemisk narrativ familieterapi.

  Jeg brænder for at skabe relationer og give de unge en masse sociale færdigheder. Jeg arbejder ud fra en teori om at familien er et system, og er derfor nysgerrig på hele familien og ikke kun på det enkelte barn.

  Jeg elsker sport og bruger det både til at skabe relationer og fortrolighed. Jeg er åben og ærlig i min tilgang til de unge mennesker, og nyder min hverdag her på Esrum Kost- & Friskole.

 • Tina Kristiansen

  send e-mail

  Lærer

  Uddannet lærer og UU-vejleder. Har tidligere arbejdet 25 år i folkeskolen. Er klasselærer for de yngre elever. Underviser i dansk, engelsk og historie. Det er fantastisk at være med til at give vores dejlige elever selvtilliden og modet på (skole-)livet tilbage.

 • Liselotte Noie Havmøller

  send e-mail

  Lærer

  Klasselærer med linjefag i dansk, matematik og engelsk. Jeg har en kreativ baggrund bl.a. indenfor billedkunst, som gennemsyrer al min undervisning. Jeg elsker at undersøge livets forunderligheder. 

 • John Rønnenfelt

  send e-mail

  Lærer

  Underviser primært i engelsk, biologi og musik på alle klassetrin. Underviser hovedsageligt med de ældste årgange. I fritiden spiller jeg musik med forskellige bands.

 • Jørgen Rundblad

  send e-mail

  Timelærer

  Lærer og civiløkonom, HD(A). Underviser i Fysik & Kemi samt engelsk og matematik primært i udskolingen. I engelsk krydres stoffet med oplevelser fra flere års ophold i England. I matematik står især grundlæggende talforståelse mit hjerte nær. 

 • Helle Cerelius

  send e-mail

  Lærer

  Jeg startede på skolen i august 2017, og underviser i historie, samfundsfag, dansk samt i specialundervisning ( dansk).

  Som historie, - og samfundslærer har jeg flere gange både ført til eksamen og været censor i begge fag.

  Inden for specialområdet beskæftiger jeg mig med forskellige former for testning samt evaluering. Jeg har erfaring med både ordblindeundervisning, 2. sprogsundervisning samt den almene undervisning i læseløft, læseforståelse osv. Jeg sætter en ære i, at tilrettelægge en skræddersyet undervisning for de enkelte elever. Jeg er desuden uddannet som børnegruppeleder inden for skilsmisseområdet.

  Jeg er en medarbejder der tror på, og er medskabende af en udvikling af undervisningen. I min fritid er jeg b.la. pædagogisk konsulent for Røde Kors og Københavns Befæstning.

 • Hanni Zimmer

   

  Lærer

  Jeg har været lærer i 13 år og blev i 2007 færdig som meritlærer. Det sidste 9 år har jeg være på Helsinge Realskole. Før det har jeg arbejdet 12 år i Turistbranchen. Jeg underviser primært i dansk og tysk, så derfor har jeg stort set kun haft de store klasser, hvilket jeg er rigtig glad for. Jeg har alle år ført til eksamen i begge fag i såvel FP9 og FP10, men også været ude som censor.
  Jeg tror på, at den gode relation til den enkelte elev er vigtig, for at eleverne kan udnytte deres læringspotentiale. Undervisningen skal være varieret og tilgodese alle, men også de muligheder, som moderne teknologi skaber, vil så vidt muligt blive en del af timerne. .

 • Lise Rasmussen

   

  Lærer

  Jeg er uddannet folkeskolelærer og gestaltterapeut.
  Gennem de mange år jeg har været lærer, har jeg det meste af tiden beskæftiget mig med at undervise de elever, der har været udfordret af ordblindhed, ADHD, ASF eller andre problematikker eller diagnoser, som har gjort det svært for dem at tilegne sig viden i samme tempo som deres kammerater. Jeg er derfor meget rutineret i at skræddersy undervisningen, så den passer til den enkelte elev og samtidig giver oplevelsen af at være en del af et fællesskab.
  Jeg har ført mange elever til afgangsprøve i både engelsk og dansk, men underviser også i flere af de andre almene boglige fag. Jeg er et praktisk, kreativt og aktivt menneske, og gør gerne brug af de sider af mig selv især i de kreative fag.

 • Nikolaj Teinvig

   

  Musiklærer

  Jeg underviser primært i musik og har igennem de sidste 20 år turneret med en lang række danske bands og solister.
  Jeg har 15 års erfaring med at undervise unge i at spille musik og inspirere dem til at udtrykke deres følelser igennem musikken.
  Udover at være musiklærer Esrum Kost- & Friskole, er jeg i det daglige udøvende musiker.

 • Carsten Jul Nilsen

  send e-mail

  Pædagog og IT ansvarlig

  Jeg har 10 års erfaring I arbejdet med socialpædagogik, og arbejder primært med støttefunktioner i skoletiden. Jeg har tidligere arbejdet som musikansvarlig i diverse ungdomsklubber i Københavnsområdet. Er lidt af en nørd med computer og teknik, så det er også mig der er skolens IT -ansvarlige. Jeg spiller musik og fisker med eleverne, men kan også finde på at gøre det i fritiden.

 • Frederik Møller

  send e-mail

  Pædagog

  Brænder for kost, motion og sundhed med alt hvad det indebærer. Det er mig, der laver træningsprogrammer med eleverne. 

 • Charlotte Fisher

   

  Socialpædagog og medicinansvarlig.

  Jeg har arbejdet med unge mennesker og voksne med særlige behov i snart 25 år.
  Mit arbejde tager altid afsæt i, at jeg gerne vil forsøge at gøre en forskel for de unge, og jeg elsker den energi og det tempo der er på kostskolen.

 • Rikke Rasmussen

  Info & billede på vej

 • Jannik Myttysia

   

  Pædagog

  Jeg arbejder både i skolen i en støttefunktion og som pædagog på kostafdelingen. Jeg går meget op i sport og sundhed, hvilket jeg prøver at videregive til eleverne. Det er mig som står for skolens fodboldhold.
  Jeg brænder for at bruge sport til at skabe gode relationer til de unge. Jeg nyder at komme på arbejde og blive mødt af en masse glade unge mennesker her på Esrum Kost- & Friskole.

 • Nicholai Pedersen

   

  Pædagog

  Mit navn er Nicholai og jeg er uddannet idrætspædagog på Skovtofte socialpædagogiske Seminarium. Jeg har gennem de sidste 12 år beskæftiget mig med børn og unge og særligt med udsatte grupper. Jeg elsker at være aktiv og bruger rigtig meget idræt og aktiviteter som redskab til at danne relationer og give gode og lærerige oplevelser.

 • Thomas Hejgaard Nilsen

   

  Pædagog

  Jeg er uddannet pædagog og har gennem flere år arbejdet med børn på specialområdet. Jeg brænder for arbejdet med unge mennesker. At hjælpe dem med at opleve succes og finde troen på sig selv, har en høj prioritet i mit arbejde.
  Jeg finder en personlig glæde i at se unge mennesker udvikle sig og tage mere ansvar for deres eget liv.

 • Flemming Olsen

  send e-mail

  Pedel

  Jeg står for det praktiske: Reparationer, nøgler til elevskabene, udlån af værktøj mm. Derudover kan man altid få en god snak og lidt ekstra omsorg hos mig, hvis noget går en imod. Jeg spiller meget musik -  af og til også med eleverne.

 • Jonas Colin

   

  Pedel

  Jeg er en af skolens pedeller og tager mig af vedligehold og praktiske opgaver. Som elev er man altid velkommen til en snak hos mig.
  Jeg er uddannet tømrer/snedker.

 • Richard Jørgensen

   

  Pedelmedhjælper / Flexjobber siden 2005 

 • Susanne Jørgensen

  send e-mail

  (Søs) Køkkenleder

  Jeg har været skolens ”madmor” siden 2001. Jeg sørger for at give vores elever sunde og gode spisevaner, og lærer dem at begå sig i et køkken ift. til madlavning og hygiejne m.v. Jeg står også for de store arrangementer på skolen i løbet af året. 

 • Malene Zeuthen

   

  Køkken

  Jeg arbejder i køkkenet og har passion for grøn mad og økologi, spændende smage og smukke anretninger.
  Jeg holder af at lære fra mig og have de unge med i køkkenet.
  Jeg er uddannet Rudolf Steiner pædagog, indretningskonsulent og yogalærer, som jeg også underviser i og bruger på skolen.