• Jesper Harrsen

  send e-mail

  Leder af Esrum Kost- & Friskole

  Bachelor i dansk og filosofi. Meritlæreruddannet. Ti års erfaring som lærer på skolen i dansk, matematik, samfundsfag/ historie og idræt.

  Min ambition er, at vores lærer- og pædagogfaglighed skal være i top, og at vores elever oplever en bæredygtig faglig, social og personlig udvikling og profil. Esrum skal være et trygt og rart sted at være.

 • Lotte Gjerlufsen

  send e-mail

  Souschef, afdelingsleder på kostafdelingen og familieterapeut.

  Socialpædagog. Diplom  i specialpædagogik,  læsevanskeligheder, evaluering, testning og vurdering af læsning og skrivning. Diplomuddannelse i ledelse.

  DISPUK uddannelse i Narrativ Familieterapi. Jeg varetager også specialiseret læseundervisning og tester elevernes læse- og stavefærdigheder.

  Jeg nyder at gå på arbejde og sætter stor pris på at være sammen med elever og personale på skolen.

 • Charlotte Høgenhaug

  send e-mail

  Afdelingsleder i skoleafdelingen

   

 • Lisbeth Borg

  send e-mail

  Sekretær

  Uddannet inden for kontor. Jeg må siges at være skolens blæksprutte – jeg har rigtig mange funktioner lige fra telefonpasning, det administrative, bogføring, løn mv. til det at trøste, lytte og være tilstede. Min dør er altid åben hvis du har brug for en snak.

  Jeg er super glad for mit arbejde. Elsker at være en del af en skole hvor kontakten med personale, elever og forældre bare fungerer.

 • Liselotte Noie Havmøller

  send e-mail

  Lærer

  Klasselærer med linjefag i dansk, matematik og engelsk. Jeg har en kreativ baggrund bl.a. indenfor billedkunst, som gennemsyrer al min undervisning. Jeg elsker at undersøge livets forunderligheder. 

 • John Rønnenfelt

  send e-mail

  Lærer

  Underviser primært i engelsk, biologi og musik på alle klassetrin. Underviser hovedsageligt med de ældste årgange. I fritiden spiller jeg musik med forskellige bands.

 • Jørgen Rundblad

  send e-mail

  Timelærer

  Lærer og civiløkonom, HD(A). Underviser i Fysik & Kemi samt engelsk og matematik primært i udskolingen. I engelsk krydres stoffet med oplevelser fra flere års ophold i England. I matematik står især grundlæggende talforståelse mit hjerte nær. 

 • Lise Rasmussen

   

  Lærer

  Jeg er uddannet folkeskolelærer og gestaltterapeut.
  Gennem de mange år jeg har været lærer, har jeg det meste af tiden beskæftiget mig med at undervise de elever, der har været udfordret af ordblindhed, ADHD, ASF eller andre problematikker eller diagnoser, som har gjort det svært for dem at tilegne sig viden i samme tempo som deres kammerater. Jeg er derfor meget rutineret i at skræddersy undervisningen, så den passer til den enkelte elev og samtidig giver oplevelsen af at være en del af et fællesskab.
  Jeg har ført mange elever til afgangsprøve i både engelsk og dansk, men underviser også i flere af de andre almene boglige fag. Jeg er et praktisk, kreativt og aktivt menneske, og gør gerne brug af de sider af mig selv især i de kreative fag.

 • Nikolaj Teinvig

   

  Musiklærer

  Jeg underviser primært i musik og har igennem de sidste 20 år turneret med en lang række danske bands og solister.
  Jeg har 15 års erfaring med at undervise unge i at spille musik og inspirere dem til at udtrykke deres følelser igennem musikken.
  Udover at være musiklærer Esrum Kost- & Friskole, er jeg i det daglige udøvende musiker.

 • Jacob Castberg Wanscher

   

  Lærer

  Jeg blev uddannet fra N. Zahles Seminarium i 2003 med linjefagene dansk, engelsk, idræt og geografi. Jeg har efterfølgende arbejdet primært med mellemtrinnet, men har også en del erfaring med udskolingen og med specialundervisning.

  Jeg vægter dialog og konstruktivt samarbejde højt - det betyder meget at se hele mennesket.

 • Susanne A. Raun Mortensen

   

  Lærer

  Jeg er uddannet korrespondent i tysk, engelsk og dansk. Jeg er skolens tysklærer og støttelærer i andre fag. I min fritid nyder jeg at være sammen med min familie og bruger en del tid på mine kreative sysler.

 • Marlene Dietz

   

  Lærer

   

 • Martin Eirup

   

  Lærer

   

 • Jacob Ulvestad

   

  Kostlærer

   

 • Carsten Jul Nilsen

  send e-mail

  Pædagog og IT ansvarlig

  Jeg har 10 års erfaring I arbejdet med socialpædagogik, og arbejder primært med støttefunktioner i skoletiden. Jeg har tidligere arbejdet som musikansvarlig i diverse ungdomsklubber i Københavnsområdet. Er lidt af en nørd med computer og teknik, så det er også mig der er skolens IT -ansvarlige. Jeg spiller musik og fisker med eleverne, men kan også finde på at gøre det i fritiden.

 • Charlotte Fisher

   

  Socialpædagog og medicinansvarlig.

  Jeg har arbejdet med unge mennesker og voksne med særlige behov i snart 25 år.
  Mit arbejde tager altid afsæt i, at jeg gerne vil forsøge at gøre en forskel for de unge, og jeg elsker den energi og det tempo der er på kostskolen.

 • Rikke Rasmussen

   

  Familieterapeut og kostlærer

  Jeg er uddannet socialpædagog på Jægerspris seminarium 1993 og har 26 års erfaring i det socialpædagogiske felt. Jeg er nok lidt af en tænksom socialaktivist, der altid holder øje med nye mulige og hjælpsomme veje at gå.

  Jeg har arbejdet sammen med børn, unge og voksne med autismediagnoser og andre livsudfordringer. Jeg har erfaringer fra specialskole, behandlingshjem, bosted og aflastningstilbud, og jeg har alle årene værdsat at samarbejde med forældre, pårørende og andre fagpersoner. Jeg har været praktikvejleder for pædagogstuderende i mange år og har en stor interesse i pædagogisk praksis.

  Jeg er uddannet samtaleterapeut på DISPUK og bliver i 2020 færdig som narrativ psykoterapeut (DISPUK).

  ”Hvis jeg havde en time til at løse et problem, så ville jeg først bruge 55 min på at forstå problemet og 5 min på at løse det”. (Albert Einstein).

  Jeg holder meget af, at få lov til at gå sammen med mennesker, når de afprøver nye veje, og det åbner Esrum dørene op for. Jeg nyder at kunne bidrage til og være en del af det fællesskab, der gør det muligt.

 • Jannik Myttysia

   

  Pædagog

  Jeg arbejder både i skolen i en støttefunktion og som pædagog på kostafdelingen. Jeg går meget op i sport og sundhed, hvilket jeg prøver at videregive til eleverne. Det er mig som står for skolens fodboldhold.
  Jeg brænder for at bruge sport til at skabe gode relationer til de unge. Jeg nyder at komme på arbejde og blive mødt af en masse glade unge mennesker her på Esrum Kost- & Friskole.

 • Nicholai Pedersen

   

  Pædagog

  Mit navn er Nicholai og jeg er uddannet idrætspædagog på Skovtofte socialpædagogiske Seminarium. Jeg har gennem de sidste 12 år beskæftiget mig med børn og unge og særligt med udsatte grupper. Jeg elsker at være aktiv og bruger rigtig meget idræt og aktiviteter som redskab til at danne relationer og give gode og lærerige oplevelser.

 • Thomas Hejgaard Nilsen

   

  Pædagog

  Jeg er uddannet pædagog og har gennem flere år arbejdet med børn på specialområdet. Jeg brænder for arbejdet med unge mennesker. At hjælpe dem med at opleve succes og finde troen på sig selv, har en høj prioritet i mit arbejde.
  Jeg finder en personlig glæde i at se unge mennesker udvikle sig og tage mere ansvar for deres eget liv.

 • Mick

   

  Socialpædagog

  Jeg har et bredt kendskab, og erfaring fra det socialpsykiatriske område. Jeg har bl.a. arbejdet på forsorgshjem med hjemløse inden for psykiatri og misbrug. Derudover har jeg fungeret som mentor for unge med komplekse problemstillinger inden for misbrug og psykiatri.

  Jeg har også særlig meget erfaring i arbejdet med mennesker med autisme og ADHD.

  Derudover har jeg arbejdet med flygtninge, SFO, skole, børnehave, døgninstitution, aflastnings institution, vuggestue og familiepleje.

  Privat bor jeg med min sammenbragte familie med kæreste og 3 børn, hvori 2 af dem er mine egne.

  Jeg brænder for sport og udeliv, og det er også i dette felt, at jeg har kompetencer indenfor i arbejdet med de unge. Jeg mener at det bl.a. er igennem sport og aktiviteter, at man kan skabe gode relationer til de unge.

 • Flemming Olsen

  send e-mail

  Pedel

  Jeg står for det praktiske: Reparationer, nøgler til elevskabene, udlån af værktøj mm. Derudover kan man altid få en god snak og lidt ekstra omsorg hos mig, hvis noget går en imod. Jeg spiller meget musik -  af og til også med eleverne.

 • Morten Kristiansen

   

  Pedel

  Som pedel står jeg for skolens vedligeholdelse både praktisk og logistisk med koordinering af udefrakommende håndværkere.

  Jeg har tidligere været ansat som støttepædagog i skolen og på kostafdelingen, og jeg kender derfor skolen og eleverne rigtig godt.

  Jeg er håndværker med en grunduddannelse som bådbygger, og jeg kan lidt indenfor mange håndværksfag.

  Jeg er meget social og udadvendt. Vi er som pedeller også en del af det sociale liv på skolen, og vi kører eleverne til forskellige ting ude i byen, Hvis eleverne har brug for en snak, kommer de tit forbi vores kontor.

 • Richard Jørgensen

   

  Pedelmedhjælper / Flexjobber siden 2005 

 • Susanne Jørgensen

  send e-mail

  (Søs) Køkkenleder

  Jeg har været skolens ”madmor” siden 2001. Jeg sørger for at give vores elever sunde og gode spisevaner, og lærer dem at begå sig i et køkken ift. til madlavning og hygiejne m.v. Jeg står også for de store arrangementer på skolen i løbet af året. 

 • Malene Zeuthen

   

  Køkken

  Jeg arbejder i køkkenet og har passion for grøn mad og økologi, spændende smage og smukke anretninger.
  Jeg holder af at lære fra mig og have de unge med i køkkenet.
  Jeg er uddannet Rudolf Steiner pædagog, indretningskonsulent og yogalærer, som jeg også underviser i og bruger på skolen.

 • Marc Andersson

   

  Køkken

  Jeg er én af skolens 3 kokke. Med fokus på sundhed og klimabevist madkultur, laver jeg plantebaseret og økologisk mad. Jeg nyder samarbejdet og interessen fra gode kollegaer og elever.

  Ud over madlavning er jeg udøvende musik og har i de sidste 20 år også arbejdet som pædagog med børn og unge med særlige behov.