• Jesper Harrsen

  send e-mail

  Leder af Esrum Kost- & Friskole

  Bachelor i dansk og filosofi. Meritlæreruddannet. Ti års erfaring som lærer på skolen i dansk, matematik, samfundsfag/ historie og idræt.

  Min ambition er, at vores lærer- og pædagogfaglighed skal være i top, og at vores elever oplever en bæredygtig faglig, social og personlig udvikling og profil. Esrum skal være et trygt og rart sted at være.

 • Lotte Gjerlufsen

  send e-mail

  Souschef, afdelingsleder på kostafdelingen og familiebehandler.

  Socialpædagog. Diplom  i specialpædagogik,  læsevanskeligheder, evaluering, testning og vurdering af læsning og skrivning. Diplomuddannelse i ledelse.

  DISPUK uddannelse i Narrativ Familieterapi. Jeg varetager også specialiseret læseundervisning og tester elevernes læse- og stavefærdigheder.

  Jeg nyder at gå på arbejde og sætter stor pris på at være sammen med elever og personale på skolen.

 • Katja Stilhof Frid

  send e-mail

  Familiebehandler

  Uddannet Socialpædagog med diplomuddannelse i systemisk narrativ familieterapi.

  Jeg brænder for at skabe relationer og give de unge en masse sociale færdigheder. Jeg arbejder ud fra en teori om at familien er et system, og er derfor nysgerrig på hele familien og ikke kun på det enkelte barn.

  Jeg elsker sport og bruger det både til at skabe relationer og fortrolighed. Jeg er åben og ærlig i min tilgang til de unge mennesker, og nyder min hverdag her på Esrum Kost- & Friskole.

 • Lisbeth Borg

  send e-mail

  Sekretær

  Uddannet inden for kontor. Jeg må siges at være skolens blæksprutte – jeg har rigtig mange funktioner lige fra telefonpasning, det administrative, bogføring, løn mv. til det at trøste, lytte og være tilstede. Min dør er altid åben hvis du har brug for en snak.

  Jeg er super glad for mit arbejde. Elsker at være en del af en skole hvor kontakten med personale, elever og forældre bare fungerer.

 • Tina Kristiansen

  send e-mail

  Lærer

  Uddannet lærer og UU-vejleder. Har tidligere arbejdet 25 år i folkeskolen. Er klasselærer for de yngre elever. Underviser i dansk, engelsk og historie. Det er fantastisk at være med til at give vores dejlige elever selvtilliden og modet på (skole-)livet tilbage.

 • Liselotte Noie Havmøller

  send e-mail

  Lærer

  Klasselærer med linjefag i dansk, matematik og engelsk. Jeg har en kreativ baggrund bl.a. indenfor billedkunst, som gennemsyrer al min undervisning. Jeg elsker at undersøge livets forunderligheder. 

 • John Rønnenfelt

  send e-mail

  Lærer

  Underviser primært i engelsk, biologi og musik på alle klassetrin. Underviser hovedsageligt med de ældste årgange. I fritiden spiller jeg musik med forskellige bands.

 • Jørgen Rundblad

  send e-mail

  Timelærer

  Lærer og civiløkonom, HD(A). Underviser i Fysik & Kemi samt engelsk og matematik primært i udskolingen. I engelsk krydres stoffet med oplevelser fra flere års ophold i England. I matematik står især grundlæggende talforståelse mit hjerte nær. 

 • Carsten Jul Nilsen

  send e-mail

  Pædagog og IT ansvarlig

  Jeg har 10 års erfaring I arbejdet med socialpædagogik, og arbejder primært med støttefunktioner i skoletiden. Jeg har tidligere arbejdet som musikansvarlig i diverse ungdomsklubber i Københavnsområdet. Er lidt af en nørd med computer og teknik, så det er også mig der er skolens IT -ansvarlige. Jeg spiller musik og fisker med eleverne, men kan også finde på at gøre det i fritiden.

 • Helle Cerelius

  send e-mail

  Lærer

  Jeg startede på skolen i august 2017, og underviser i historie, samfundsfag, dansk samt i specialundervisning ( dansk).

  Som historie, - og samfundslærer har jeg flere gange både ført til eksamen og været censor i begge fag.

  Inden for specialområdet beskæftiger jeg mig med forskellige former for testning samt evaluering. Jeg har erfaring med både ordblindeundervisning, 2. sprogsundervisning samt den almene undervisning i læseløft, læseforståelse osv. Jeg sætter en ære i, at tilrettelægge en skræddersyet undervisning for de enkelte elever. Jeg er desuden uddannet som børnegruppeleder inden for skilsmisseområdet.

  Jeg er en medarbejder der tror på, og er medskabende af en udvikling af undervisningen. I min fritid er jeg b.la. pædagogisk konsulent for Røde Kors og Københavns Befæstning.

 • Frederik Møller

  send e-mail

  Pædagog

  Brænder for kost, motion og sundhed med alt hvad det indebærer. Det er mig, der laver træningsprogrammer med eleverne. 

 • Susanne Jørgensen

  send e-mail

  (Søs) Køkkenleder

  Jeg har været skolens ”madmor” siden 2001. Jeg sørger for at give vores elever sunde og gode spisevaner, og lærer dem at begå sig i et køkken ift. til madlavning og hygiejne m.v. Jeg står også for de store arrangementer på skolen i løbet af året. 

 • Eva Larsen

  send e-mail

  Pædagog

  Jeg har været her næsten lige så mange år, som skolen har eksisteret. Jeg kender alle traditionerne og baggrunden for dem og er med til at holde dem i live. Det er også mig der holder styr på fodboldkampe og arrangementer for tidligere elever. 

 • Flemming Olsen

  send e-mail

  Pedel

  Jeg står for det praktiske: Reparationer, nøgler til elevskabene, udlån af værktøj mm. Derudover kan man altid få en god snak og lidt ekstra omsorg hos mig, hvis noget går en imod. Jeg spiller meget musik -  af og til også med eleverne.

 • Richard Jørgensen

  send e-mail

  Pedelmedhjælper / Flexjobber siden 2005