• Alle børn <br title='linieskift'>har ret til <br>leg...

  Alle børn <br>har ret til <br>ærlighed...

  Alle børn <br>har ret til <br>fokus...

  Alle børn <br>har ret til <br>trivsel...

 • ”Her er der gode lærere, der hjælper, hvis noget er gået galt.”

  ”Jeg er så sygt glad for, at jeg kom herop.”
 • ”Skolen formår at rumme så mange forskellige elever.”

  ”Der er en kæmpeforskel på den dreng, vi sendte på Esrum for to år siden, og den dreng, vi har nu.”
 • ”De er sindssygt gode til at samarbejde med mig og drengen om målene for anbringelsen.”

  ”Og så er stemningen rigtigt god deroppe.”
 • Velkommen til Esrum Kost- & Friskole

  For kost- og dagelever fra 6. til 10. klasse
  Tag 9. / 10. klasses afgangsprøve
  Specialiseret læseundervisning / læselejrskole / ekstra støtte
/ behandlingspladser
  Små klasser med tolærerordning 
  Valgfag - Skilejrskole - Lejrskole
  Kosteleverne tilbydes fritidsaktiviteter, weekendhygge, sommerskole og pædagoger,
  der sammen med jer skaber et godt ungdomsliv
  Lille miljø med tryghed, respekt, anerkendelse og medinddragelse

  Kammeratskaber for livet
  Åbent næsten alle weekender i skoleåret